Навчально-дослідна лабораторія фармако-технологічних досліджень оснащена сучасними приладами і обладнанням:

Прилад для визначення гранулометричного і фракційного складу лікарської рослинної сировини, порошків і гранул. Складається із набору 15-ти сит із різними діаметрами отворів (згідно ДФУ) і струшувача для контролю частоти і тривалості коливань. Використовується для визначення оптимальних розмірів ЛРС при екстрагуванні, а також вибору методів грануляції при розробці складу і технології твердих ЛФ.


Батарея перколяторів з автоматичною циркуляцією екстрагенту використовується для отримання витяжок різними методами, а також для дослідження залежності ступеня екстракції БАР від швидкості руху екстрагенту, тривалості екстрагування, кратності проходження і типу екстрагенту.


Водяна баня ВБ-10 для дослідження впливу температури на ступінь екстракції БАР при дослідженні з розробки лікарських засобів на основі лікарської рослинної і тваринної сировини.

Вакуум-сушильна шафа для дослідження режимів висушування при розробці складу і технології:

1. густих екстрактів,

2. сухих екстрактів,

3. твердих лікарських форм:

  • гранул,

  • капсул твердих,

  • таблеток.

Прилад для дослідження стираності таблеток Friability tester Dual Drum Unit

Прилад для дослідження стійкості таблеток до роздавлювання Tablet Hardness Tester EH-01P

Прилади для дослідження розпадання Bathless Disintegration Tester (при розробці складу і технології таблеток і гранул) і розчинення таблеток і капсул 6 Stations Dissolution Tester, Electrolab (для вивчення біодоступності, біоеквівалентності, залежності ступеня вивільнення АФІ від складу і технології лікарського засобу).


Прилад для вивчення текучості порошків і гранул при обґрунтуванні складу і технології твердих лікарських форм.

Гідравлічний прес PM 15 Comecta, для дослідження сили виштовхування таблеток, підбору розмір матриці і пуансонів, середньої маси таблеток, впливу тиску пресування на стираність таблеток і їх розпадання і розчинення, а також стійкості таблеток до роздавлювання.


Автоматичний таблетний прес TDP-1.5 T для дослідження впливу процесу пресування і засипки матриці на однорідність маси таблеток, їх середню масу, зовнішній вигляд і міцність таблеток, процес вивільнення АФІ і біодоступність.